De wereld als komedie

De Munchense schilder Carl Spitzweg (1808 - 1885) is mogelijk de lieflijkste schilder in de geschiedenis. Een makkelijke prestatie als je ziet hoe weinig schilders lieftalligheid nastreven - die laten ze aan illustratoren van kinderboeken. Spitzwegs omvangrijke werk raakt niet alleen het Duitse gemoed, maar openbaart een zelden beoefende mogelijkheid van het beeld: het samengaan van inzicht en instemming. Dirk Lauwaert