Advertentie
Advertentie

De werkgever moet een aantal specifieke vergoedingen betalenbij een b

rugpensioen:- een aanvullende vergoeding (de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering);- een bijzondere werkgeversbijdrage voor de pensioenen (24,79 euro, 18,59 euro of 6,20 euro per maand);- een bijzondere bijdrage ten voordele van de werkloosheidssector (tussen de 24,79 euro en 111,55 euro per maand);- een bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage (50 procent of 33 procent van de aanvullende vergoeding);- een aanvullende vergoeding van 3,5 procent van het brugpensioen ten voordele van de RVP;- een solidariteitsbijdrage van 3 procent van het brugpensioen.De werkgever moet de bruggepensioneerde vervangen, maar ook op deze regel bestaan tal van uitzonderingen.