De werkgever moet er nauwgezet op toezien dat:

- alle personeelscategorieën die u tewerkstelt door een verzekeringspolis zijn gedekt;- de werkzaamheden zorgvuldig zijn omschreven.Is dit niet het geval, dan betaalt u als werkgever de rekening. Zowel de arbeidsongevallenverzekeraar, als het Fonds voor Arbeidsongevallen, beschikt over een verhaalrecht en kan de werkgever de rekening presenteren.