De werkneemster mag tijdens de werkuren borstvoeding geven of melk af

kolven. Tijdens deze momenten heeft ze geen recht op loon.Voor een voltijdse tewerkstelling gaat het in principe om tweemaal een half uur, af te spreken met de werkgever.De werkgever moet een specifieke ruimte bieden en mag de werkneemster niet ontslaan omdat ze haar recht uitoefent.