Advertentie
Advertentie

De wet heeft voorzien in een aanvullend statuut voor de stagiair via

de beroepsinlevingsovereenkomst.Een stage laat toe nieuwe kennis of vaardigheden te verwerven en moet om die reden worden aangespoord.De stagiair moet een schriftelijke overeenkomst ontvangen, alsook een minimale vergoeding.Bepaalde bestaande vormen van stage werden uitdrukkelijk uitgesloten.