Advertentie
Advertentie

De wet van 21 mei 2001 bevat een reeks voorwaarden waaraan een financi

eel participatieplan moet voldoen.Basisregels zijn dat een participatieplan moet neergelegd zijn in een CAO en moet gelden voor alle werknemers.Financiële participatie mag geen pasmunt zijn in het kader van een loononderhandeling of een bestaande looncomponent vervangen.