De wet van de middelpuntzuigende kracht

(tijd) - VUB-socioloog Mark Elchardus raakte ooit bekend als de man die Louis Tobback adviseerde over de ideologische koers van de SP. We geven hem het laatste woord in onze reeks over de toekomst van de CVP. Volgens Elchardus zou de partij zot zijn als ze de raad opvolgde om een bocht naar rechts te maken. De heterogeniteit van haar kiespubliek dwingt haar een centrumpositie in te nemen. Toch is op langere termijn een politieke herverkaveling onafwendbaar. Maar die zal er pas komen als de polarisatie rond nieuwe breuklijnen duidelijker uitgekristaliseerd is.