Advertentie
Advertentie

De wet voorziet in de mogelijkheid om van de fiscus voorafgaande akkoo

rden te bekomen over bepaalde verrichtingen inzake directe belastingen en registratierechtenAlhoewel geen verplichting, past een rulingaanvraag in de behoefte van de belastingplichtige naar meer rechtszekerheidIndien op een volledige en juiste wijze voorgesteld, is de fiscus gebonden door haar beslissing.De belastingplichtige dient wel consequent naar de ruling te handelen wil hij niet opnieuw alles ter discussie stellen en het voorwerp uitmaken van een nieuwe beoordeling van de feiten.