Advertentie
Advertentie

De wijze waarop huurinkomsten belast worden, hangt af van het gebruik

dat de huurder van het onroerend goed maakt.Bij beroepsmatig gebruik is de eigenaar belastbaar op de werkelijke huurinkomsten; in het andere geval wordt de eigenaar forfaitair belast.De forfaitaire belasting ligt normaal gezien lager dan de belastingop de werkelijke huur.Wanneer enkel de onderhuurder beroepsmatig gebruikmaakt van het goed, blijft de forfaitaire belastingvoor de eigenaar behouden.Bovendien levert de onderhuurvoor de huurder eenfiscaalvriendelijk inkomen op.Een nauwgezette uitvoeringvan de contracten is cruciaal.