De Wulf biedt "Weer-Werk' aan langdurige werkloosheid

(tijd) - Alle langdurige werklozen zullen in de toekomst worden uitgenodigd voor een begeleidingsgesprek. Een professioneel team zal de betrokkenen begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Voor sommigen zal onmiddellijk werk gevonden wordt, hetzij in het normale arbeidscircuit, hetzij in tewerkstellingscircuits. De minstgeschoolden zullen een algemene vooropleiding krijgen en de meergevorderden een vaktechnische of beroepsopleiding. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk langdurige werklozen "weer werk' te geven en hen "weerwerk' te bieden aan de werkloosheid. Dit zijn zowat de krachtlijnen van "Weer-Werk', het aktieplan van minister voor tewerkstelling De Wulf van de Vlaamse gemeenschap ter bestrijding van de langdurige werkloosheid.