De zaalwachter en het beschadigde schilderij

De voorbije weken ging er een kleine storm door de musea te lande: in de Brusselse Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis werden elf voorwerpen gestolen, uit het Antwerpse Rubenshuis verdween een ivoren beeldje, en in Gent werden vijf schilderijen met een scherp voorwerp doorkrast. Moeten er meer camera's komen, meer alarminstallaties, meer technische snufjes, om ons nationale kunstbezit te beveiligen? Kunsthistoricus Joost vander Auwera onderzocht een en ander. Een van zijn grote conclusies is dat suppoosten een essentiële rol spelen in het veiligheidsbeleid.