Advertentie
Advertentie

De zes havens aan de Westerschelde

Zes havenzones bevinden zich in het gebied van de Westerschelde: Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen, Gent, Zeebrugge en Oostende. Samen strekken die zich uit over 17.160 ha maritieme industriezone. In de zes havens samen werden in 1994 190 miljoen ton zeegoederen overgeslagen. In 1990 was dat 179 miljoen ton. Het vervoer van en naar het hinterland, per binnenschip, trein of vrachtwagen, wordt geraamd op meer dan 200 miljoen ton. Aan de Westerschelde wordt zo ruim het dubbele verwerkt van de maritieme trafiek in havengebieden als Le Havre-Rouen of Hamburg-Bremerhaven.DE TEWERKSTELLING in de zes havengebieden ligt tweemaal zo hoog als in de haven van Rotterdam. In de havengebieden zelf vinden ruim 110.000 mensen werk. Rekent men ook de indirecte tewerkstelling mee, dan verschaffen de havens samen werk aan 221.000 mensen. Zij realiseren een gezamenlijke toegevoegde waarde van 340 miljard frank.