De ziektekostenverzekering wordt gefinancierd door ons allen.

Het solidariteitsprincipe is erin vervat doordat de gerechtigden niet noodzakelijk bijdrageplichtig zijn.De ziektekostenverzekering kent haar eigen wetmatigheden en organisatie.Het systeem wordt beheerd door het Riziv, maar de uitvoering gebeurt door de verschillende ziekenfondsen.