Advertentie
Advertentie

De zoektocht naar autonome fondsenbeheerders

(tijd) - Met de explosieve groei van de fondsenindustrie dringt zich een betere bescherming van de fondsenbelegger op. De toenemende concurrentie tussen de financiële instellingen kan ontsporen in belangenvermening. In dat geval worden fondsen niet meer in het uitsluitende belang van de klant beheerd, maar ook in het belang van de verkoper en/of beheerder van de fondsen. Met alle mogelijk nare consequenties voor beleggers van dien. 'Daarom moeten fondsen hun investeringsbeleid en -beslissingen in volstrekte onafhankelijkheid kunnen voeren', stellen de Commissie voor het Bank-en Financiewezen (CBF) en de Belgische fondsenindustrie. Over de concrete invulling van het autonomieprincipe houden beide partijen er echter een verschillende mening op na. De fondsenindustrie groeit als kool. Niet alleen in België, maar in geheel Europa. Eind 1990 hadden fondsenbeheerders in de Europese Unie een bedrag uitstaan van 557 miljard euro (22.469 miljard frank). Eind 1998 was dat bedrag opgelopen tot 2.267 miljard euro (91.451 miljard frank). Iedere zichzelf respecterende Europese financiële instelling verkoopt thans beleggingsfondsen. Anderzijds strijken almaar meer niet-Europese (vooral Angelsaksische) vermogensbeheerder in Europa neer om een graantje meet te pikken van de 'boom' in fondsenland.