Advertentie
Advertentie

Debat over migrantenstemrecht is meer dan symbolenstrijd

(tijd) - De Belgische politieke wereld voert al jaren een verhit debat over het al dan niet toekennen van gemeentelijk stemrecht aan niet-Europese migranten. Tegelijk hoort men zowel bij voor- als tegenstanders met enige regelmaat de stelling opduiken dat het vooral om een symbolenstrijd gaat, omdat zeker tegen de verkiezingen van 2006 bijna alle migranten sowieso de Belgische nationaliteit verworven zullen hebben. Het geloof dat de problemen zichzelf zullen oplossen komt wel vaker voor in de Belgische politiek. Ook deze keer is het niet op feiten gebaseerd.Vandaag debatteert de kamercommissie voor de grondwetsherziening over de herziening van het artikel acht van de grondwet. Die hervorming moet de weg vrijmaken voor het toekennen van gemeentelijk stemrecht aan EU-burgers en - eventueel - aan de niet-Europese inwoners van dit land. De regering bepleit een 'open' grondwetswijziging. Die moet mogelijk maken dat de EU-burgers al bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 kunnen meestemmen. De niet-EU'ers zouden tot 2006 moeten wachten.