Debat over Nationaal Veiligheidsplan uitgesteld

(tijd/belga) - In de Kamer is de discussie over het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007 en de kadernota Integrale Veiligheid opnieuw uitgesteld. De bespreking van het plan kon niet plaatsvinden, omdat het wettelijk verplichte advies van de Federale Politieraad nog niet werd afgeleverd. De Federale Politieraad heeft sinds het ontslag van zijn voorzitter niet meer vergaderd.