Decentralisatie

(tijd) - Aquafin is op verschillende plaatsen overgeschakeld op decentralisatie. Een kleinere rioolwaterzuiveringsinstallatie en enkele kleinere waterzuiveringsinstallaties vervangen één grote zuiveringsinstallatie.