Deceuninck gaat tot 10 procent eigen aandelen inkopen

HOOGLEDE-GITS (tijd) - Op een buitengewone algemene vergadering kreeg de raad van bestuur van Deceuninck de machtiging om in een periode van 18 maanden maximum 215.000 aandelen in te kopen. Binnen een prijsvork tussen 2.500 en 5.000 frank mag de onderneming starten met de inkoop van maximaal 10 procent van de eigen aandelen. 'Dat zal ook gebeuren', bevestigt gedelegeerd bestuurder Clement de Meersman. Over het doel van de inkoop wil De Meersman niets kwijt. Maar in het jaarverslag schrijft voorzitter Roger Deceuninck dat 'de directie er alles zal aan doen om de betrokkenheid van het personeel, binnen de beperkingen van het globaal plan, op te voeren met gepaste maatregelen'. Het ziet er dus naar uit dat Deceuninck aan zijn personeel aandelen wil aanbieden. Maar ook voor allianties, overnames of jointventures kan het interessant zijn over eigen aandelen te beschikken voor een eventuele ruil, beklemtoont De Meersman.