Decreet legt basis voor duurzame ontginning oppervlaktedelfstoffen

(tijd) - Het Vlaams Parlement keurde gisteren een ontwerpdecreet goed dat de juridische basis legt van een duurzame ontginning van de oppervlaktedelfstoffen in Vlaanderen. Het decreet tracht maatschappelijke en economische noden te verzoenen met milieutechnische en ruimtelijke eisen.