Decreet 'vrouwen evenwichtig vertegenwoordigd' prioritair

BRUSSEL (tijd) - Brigitte Grouwels, Vlaams minister bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, zet het beleid van haar voorgangster Anne van Asbroeck voort. Dit blijkt uit haar beleidsbrief gelijkekansenbeleid 1998 die ze gisteren voorstelde. Tijdens de korte twee jaar die haar als minister beschoren zijn, hoopt Grouwels het decreet betreffende een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in beheersorganen van de Vlaamse overheid erdoor te krijgen. De evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de besluitvorming blijft een stokpaardje van de nieuwe Vlaamse minister van Gelijkekansen. In navolging van haar voorgangster Anne van Asbroeck (SP) die een decreet over de aanwezigheid van minstens een derde vrouwen in adviesraden liet goedkeuren, wil Brigitte Grouwels (CVP) een decretaal initiatief nemen naar de beheersorganen van de Vlaamse overheid (Kind en Gezin, BRTn, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij,...) toe. Het opstarten van een talentenbank met namen, achtergrondgegevens en loopbaanplannen van vrouwen ziet ze als een belangrijk instrument om de vrouwelijke deelname in advies- en beheerraden te bevorderen.