DEEL 2

Dirk VAN MELKEBEKE: "We moeten in ieder geval de burger mee hebben. Op het moment dat de good-will van de burger ondergraven wordt, is het milieubeleid in gevaar. We moeten zoveel mogelijk op vrijwillige basis proberen te bereiken.'