Advertentie
Advertentie

"Deelgebieden niet doen opdraaien voor sanering'

In het kader van de verdere staatshervorming mogen de lasten van de overheidsschuld tussen centrale staat en deelgebieden niet in eenzelfde verhouding verdeeld worden als de uitgaven. Dergelijke verdeling zou immers de deelgebieden doen opdraaien voor het grootste deel van de sanering van de overheidsfinanciën. Bij de verdeling van de schuld moet rekening gehouden worden met de saneringsinspanningen die de gewesten en gemeenschappen in het verleden reeds hebben geleverd. Anderzijds moet het saneringsdraagvlak van de centrale overheid uitgebreid worden met de sociale zekerheid.