Deelname hoger onderwijs in Vlaanderen stagneert

(tijd) - Het aantal generatiestudenten aan de Vlaamse universiteiten is ook tijdens het academiejaar 1996-1997 voort gestegen, maar de deelname van de Vlaamse jongeren aan zowel het universitair als het hoger onderwijs is niet meer toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de studentenbevolking aan de Vlaamse universiteiten die Veerle Hendrickx in het jongste nummer van 'Universiteit & Beleid' maakt.Op 1 februari 1997 telden de Vlaamse universiteiten 14.128 generatiestudenten, dit wil zeggen studenten die zich voor de eerste keer in een eerste jaar van een Belgische universiteit inschrijven. Dat waren er precies 100 of 0,7 procent meer dan het jaar voordien. Sinds het academiejaar 1991-1992 is het aantal generatiestudenten met 1.856 of 15,1 procent gestegen.