Deeltijds lerenden vinden iets makkelijker werk

(tijd) - Van de 16- tot 18-jarigen die vorig jaar in het gemeenschapsonderwijs ingeschreven waren in het stelsel deeltijds leren-deeltijds werken, kon slechts 41 procent effectief ook deeltijds werken. Slechts een 18 procent in een reguliere job. Toch zijn deze cijfers iets beter dan het schooljaar 1993-1994, toen slechts 35 procent een job vond.Deeltijds leren-deeltijds werken bestaat iets meer dan tien jaar. Toen in 1983 beslist werd de leerplicht op te trekken tot 18 jaar, werd meteen beslist om een jongeren vanaf 16 jaar (uitzonderlijk vanaf 15) toe te laten slechts deeltijds te leren. Ze volgen 15 uren les per week, zes uur algemene vorming en negen uur beroepsgerichte vorming.