Deeltijds werken kan bij Daikin ook gezinsvriendelijk

OOSTENDE (tijd) - Vakbonden en directie van Daikin Europe hebben een vrij unieke overeenkomst nopens deeltijds en halftijds werken op jaarbasis bereikt. Door de bedrijfs-CAO worden de werkprestaties berekend op jaarbasis. Het gevolg van dit gezinsvriendelijke stelsel is dat deeltijdse en halftijdse arbeiders tijdens schoolvakanties kunnen vrij nemen.Daikin Europe is de volle dochter van het Japanse op de beurs genoteerde Daikin Industries Ltd. dat airconditioningtoestellen produceert en distribueert. De productie is er sterk seizoensgebonden en kent een piekperiode in de eerste jaarhelft. Gezien de vraag van vooral de vrouwelijke personeelsleden naar deeltijdse arbeid, kon een stelsel op jaarbasis uitgewerkt worden. Bij de gebruikelijke stelsels van deeltijds of halftijds werken wordt de werkprestatie beperkt ofwel op dagbasis (door bijvoorbeeld dagelijks te werken in de voormiddag in een halftijds regime) ofwel op weekbasis (door bijvoorbeeld wekelijks volle dagen te werken van maandag tot donderdag in een vier-vijfdewerkregime).