Deeltijdse onderbreking loopbaan in KB

(tijd) - De ministerraad heeft donderdag een KB goedgekeurd dat een onderdeel van het Meerjarenplan voor de Werkgelegenheid in een concrete vorm giet. Het gaat over de deeltijdse loopbaanonderbreking. Tot nu toe konden werknemers hun loopbaan alleen maar voltijds of halftijds onderbreken. Voortaan zijn ook andere vormen van deeltijdse onderbreking mogelijk, bijvoorbeeld voor een vijfde of een derde van de normale arbeidstijd.