Deens neen doet andere lidstaten niet afwijken van Europese Unie

BRUSSEL (tijd) - De verwerping van het verdrag betreffende de Europese Unie door een nipte meerderheid der Deense kiezers, heeft de Europese Gemeenschap in een juridisch slop zonder voorgaande gebracht. Zonder Deense bekrachtiging kan dit verdrag immers niet in werking treden. Toch willen de overige EG-lidstaten dit Unieverdrag niet laten varen. Het is nu zoeken naar een wondermiddel om deze juridische knoop te ontwarren. De Deense financiële markten (aandelen en obligaties) werden gisteren zwaar getroffen door de uitslag van het Deense referendum. Ook de Franse markten en de ecu-obligatiemarkten deden het minder goed. De Deense kroon en enkele andere doorgaans zwakkere Europese munten gingen er op achteruit.