Deense ekonomie heeft nood aan strukturele ingrepen

KOPENHAGEN (reuter) - De Deense ekonomie heeft dringend nood aan strukturele hervormingen. Vooral de al te vette overheidssektor moet verder worden afgebouwd. De werkloosheid dient ontmoedigd te worden door het optrekken van de minimumlonen. Als deze ingrepen er niet spoedig komen, dan valt volgens de minister van financiën een terugval van de Deense ekonomie niet uit te sluiten. Volgens de Deense minister van financiën, Henning Dyremose, kan de huidige ekonomische opleving in Denemarken bij het uitblijven van de noodzakelijke hervormingen tegen het midden van de jaren negentig leiden tot meer buitenlandse schuld, een hogere werkloosheid en een zwakkere konkurrentiepositie in de internationale export.