Defensieminister VS waarschuwt voor besparingen

WASHINGTON (reuter) - De Amerikaanse minister van financiën, Dick Cheney, waarschuwt ervoor dat de VS militair erg kwetsbaar dreigen te worden als de huidige besparingsronde op de begroting voor defensie onverminderd voortgezet wordt. De minister waarschuwde voor een overhaaste inning van het vredesdividend. Vorige week nog kondigde Cheney de vermindering van het aantal militairen met 140.000 eenheden aan. Tegen 1997 moet het totale aantal militairen teruggebracht worden tot 920.000 mannen en vrouwen tegenover 1,15 miljoen op dit ogenblik.