Définance diep in het rood door minwaarden

(tijd) - De beursgenoteerde holding Définance boekte over 1994 een groepsverlies van 314,6 miljoen frank. Een beklemmend slecht resultaat voor een groep met een gekonsolideerd eigen vermogen van anderhalf miljard frank. De klap is des te groter omdat Définance een traditie van schitterende operaties met mooie winsten had opgebouwd. De raad van bestuur moest toegeven dat 1994 een uiterst moeilijk jaar is geweest. De portefeuille van Définance werd in een aantal vitale onderdelen zwaar geraakt.Het resultaat werd voornamelijk beïnvloed door waardeverminderingen op vier belangrijke participaties van Définance. Alles samen werden waardeverminderingen en afschrijvingen ten belope van 473,2 miljoen frank opgetekend.