Définance, een roedel sympatieke jonge wolven in schapevacht

(tijd) - Financiële boswachters signaleren dat er zich aan de Brusselse Rooseveltlaan in de rand van het Zoniënwoud, een roedel jonge wolven heeft gevestigd. Ze gedijen er biezonder goed en willen eerstdaags uitzwermen naar de beurs (Tijd, zaterdag). Défi en Définance noemen ze zich en ze kombineren een gezonde agressiviteit met de diplomatieke behendigheid die nodig is voor hechte bondgenootschappen.