Définance zwijgt over interne bestuursproblemen

BRUSSEL (tijd) - Een talrijke opkomst gisteren voor de administratief geïnspireerde buitengewone aandeelhoudersvergadering van Définance. Dat Définance na een statutenwijzing nu eigen aandelen kan inkopen was bijzaak, een verhoopte toelichting bij het ontslag van Daniel Weekers als voorzitter van de vennootschap was waar het echt om ging. De druk gefotografeerde Définance-direkteur Stefan Descheemaeker hield de lippen echter stevig verzegeld.De aanwezige aandeelhouders van Définance schaarden zich unaniem achter het voorstel de vennootschap statutair in de gelegenheid te stellen een maximum van 121.500 aandelen te verwerven. Het kapitaal van Définance is sinds de kapitaalverhoging van 1994 vertegenwoordigd door 1.215.000 aandelen. De vennootschap kan voor een periode van 18 maanden van deze mogelijkheid gebruik maken. De prijsvork waar binnen de inkoop van eigen aandelen mogelijk is ligt tussen de 600 en de 1.600 fr.