Definitief akkoord over redding Wanson

(tijd) - De Oost-Vlaamse familie Bultinck heeft vorige week met curator Dubaere een definitieve overeenkomst afgesloten over de overname van Wanson, de gestrande ketelbouwer uit Boortmeerbeek. Eind april hadden beide partijen reeds een beginselakkoord ondertekend. De overname-overeenkomst slaat op alle activa van de failliete onderneming, meldt Filip Bultinck in een mededeling.'De overname van alle rechten op de naam Wanson en alle produktnamen (wereldwijd) moet borg staan voor een snelle herlancering van het bedrijf', stelt de overnemer. De Bultinck-groep wil op het gebied van industriële ketels en verwarming alle activiteiten voortzetten. De divisie waterbehandeling zal eveneens volledig voortgezet worden. 'De divisie moet zelfs nog verder uitgebouwd worden, door de samenwerking met een gespecialiseerd team dat reeds actief is op het gebied van speciale waterbehandelingstechnieken.'