Definitief Europees akkoord overbelasting buitenlands spaargeld onzeker

BRUSSEL (tijd) - Belgische, Italiaanse en Spaanse eisen dreigen vandaag een definitief akkoord over de belasting van buitenlands spaargeld onmogelijk te maken. België verbindt een akkoord nog steeds aan de eis om Belgische coördinatiecentra waarvan de vergunning voor eind 2005 afloopt, respijt te geven tot eind 2005. De Europese Commissie wil daar alvast niets van weten.