Definitieve' huurwet veralgemeent huurkontrakten van 9 jaar

(tijd) - Volgens het voorontwerp zou de "definitieve' huurwet alleen nog huurovereenkomsten voorzien van 9 jaar, zowel schriftelijke als mondelinge. De verhuurder moet een vooropzegperiode van 6 maanden respekteren maar de opzeg is zeer beperkt. De nieuwe huurwet zou ingaan op 31 december 1990.