Deflatiebestrijding door inflatiecreatie?

De mening dat een beetje inflatie goed is voor de groei is zeer aanvechtbaar. De economische geschiedenis illustreert dit. Maar, uitzonderlijke situaties kunnen het gebruik van het onorthodoxe instrument van inflatiecreatie misschien wettigen. Sedert de dertiger jaren onderging geen enkel ontwikkeld land de deflatoire malaise die Japan vandaag in haar greep houdt. Meer dan één westerse econoom stelde het nastreven van een positieve inflatie voor. Ook de Japanse Centrale Bank bestudeert nu deze optie.