'Degrelle verwief pas na de oorlog sukses'

(tijd) - Léon Degrelle heeft tijdens de tweede wereldoorlog nooit een belangrijke rol gespeeld. Tot deze konklusie komt Martin Conway in een boek over de voormalige leider van Rex en van het Waalse legioen. Na de oorlog bouwde Degrelle rond zijn persoon echter een mytische sfeer op door verklaringen die hij in Spanje aflegde. Conway doorprikt dit nu. In werkelijkheid heeft Degrelle tijdens de oorlog de ene mislukking na de andere opgestapeld.Terwijl over de Vlaamse kollaboratie en repressie tal van boeken zijn verschenen, is de Franstalige kant van hetzelfde fenomeen eerder onderbelicht gebleven. Dit heeft natuurlijk te maken met de politieke strijd tussen Vlamingen en Franstaligen over de toekomst van België. Toch is het opvallend dat de eerste universitaire studie over Degrelle, die eerder dit jaar stierf, is geschreven door een Brits historicus, met name Martin Conway. Van zijn boek uit 1993 is nu een Franstalige versie beschikbaar.