Advertentie
Advertentie

Degussa-Hüls houdt dividend in Antwerpen

(tijd) - Degussa-Hüls Antwerpen keert over het voorbije boekjaar, dat eind september werd afgesloten, geen dividend uit aan het moederbedrijf. Het omvangrijke investeringsprogramma noopt de Degussa-dochter de middelen in eigen huis te houden. Vorig boekjaar werd nog 450 miljoen frank naar Frankfurt overgeboekt. Nu blijft 790 miljoen op de rekening overgedragen winst staan.Degussa-Hüls Antwerpen kende een omzetdaling met 5 procent tot 12.261 miljoen frank, omdat het boekjaar precies overeenstemt met het dal in de Europese chemiecrisis. De omzetdaling is voor 4 procent te wijten aan lagere prijzen en voor 1 procent aan een daling van de verkoop. Degussa-Hüls Antwerpen blijft voor 40 procent op export buiten Europa georiënteerd.Degussa-Antwerpen heeft al een miniboekjaar van drie maanden achter de rug, waarvan de cijfers nog niet bekend zijn, maar met relatief betere prestaties dan in het jaar daarvoor. Het moederbedrijf en de dochters laten vanaf 1 januari het boekjaar samenvallen met het kalenderjaar. Voor 2000 verwacht de directie een groei van de omzet met 3 procent.De bedrijfswinst lag met 925 miljoen frank 20 procent lager dan de 1,19 miljard frank van het vorige boekjaar. Lager financiële kosten, uitzonderlijke opbrengsten en minder belastingen hebben deze brutodaling met 265 miljoen frank herleid tot een daling van de nettowinst met 86 miljoen frank tot 567 miljoen frank.De afschrijvingen lagen het voorbije jaar met 1.073 miljoen frank iets lager dan in de vijf voorgaande boekjaren. Maar vanaf vorig boekjaar en zeker in het nu lopende jaar worden de investeringen weer op een hoger peil gebracht, zodat die afschrijvingen de volgende jaren opnieuw zullen stijgen. De capaciteit van enkele productiebedrijven wordt stelselmatig verhoogd tot 2003. VDB