Advertentie
Advertentie

Dehaene belooft overleg over onderwijssleutel

(belga/tijd) - Naar aanleiding van de opmaak van de begroting voor 1999 zal de federale regering overleg plegen met de Vlaamse en de Franse Gemeenschap over hun onderwijsmiddelen. Dat antwoordde premier Jean-Luc Dehaene woensdag in de bevoegde kamercommissie op interpellaties van Thierry Detienne (Ecolo) en Annemie van de Casteele (VU). Volgens de Financieringswet moet op 1 januari 1999 een nieuwe sleutel voor de verdeling van de onderwijskredieten van kracht worden.Om hun onderwijsbeleid te financieren, krijgen de gemeenschappen elk jaar een flinke brok van de BTW-opbrengst. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 361 miljard frank, dat verdeeld wordt onder de Vlaamse (57,55 procent) en de Franse (42,45 procent) Gemeenschap. Die verdeelsleutel staat in de Financieringswet van 1989. Hij is geldig voor tien jaar. Volgens de Financieringswet moet vanaf het begrotingsjaar 1999 de verdeling gebeuren op basis van het aantal leerlingen, dat volgens wettelijk vastgelegde criteria moet worden vastgesteld.