Dehaene beschuldigt VEV van intellektuele oneerlijkheid

"De analyse van het VEV inzake de financieringsregeling voor gewesten en gemeenschappen gaat ervan uit dat de overgangsfaze geschrapt worden. Dit zou een bruuske afzwakking veroorzakenvan de ekonomische aktiviteit in Wallonië, waarvan ook Vlaanderen de nadelige gevolgen ondervindt. De "juste retour' die het VEV voorstaat, is onwerkbaar in een federaal systeem, zoals kollega Schiltz terecht heeft opgemerkt. Bovendien betekent het VEV- voorstel een plundering van de nationale schatkist. En tenslotte kan de redenering van het VEV omgedraaid worden: elke stap in de richting van de "juste retour' is voor Vlaanderen een winstpunt.' Minister Dehaene van institutionele hervormingen maakte tijdens een persontmoeting gisteren in de hem gekende stijl brandhout van de VEV-kritiek. "Het woord intellektuele oneerlijkheid ligt op mijn lippen.'De voorbije weken en maanden werd het financieringsakkoord van gewesten en gemeenschappen herhaaldelijk onder vuur genomen door diverse Vlaamse organizaties (VEV, SERV, Vlaams ACV, Davindsfonds, OVV,...). Nu het financieringsontwerp definitief vastligt, gaat Dehaene in de tegenaanval. Vooral de door het VEV uitgerekende solidariteitsfaktuur voor Vlaanderen 550 miljard over de 11-jarige overgangsfaze van het financieringsstelsel moet het ontgelden.