Dehaene: ekonomische krisis moet op agenda EG-Top

(tijd) - De Belgische eerste minister Jean-Luc Dehaene heeft een brief geschreven aan de Britse premier John Major over de EG-Top die op 11 en 12 december in Edinburgh wordt gehouden. Hij vindt dat de ekonomische toestand, en met name het groeiende probleem van de werkloosheid, op de agenda van die bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders geplaatst moet worden.