Dehaene en voorzitters meerderheid bereid tot globaal kompromis

(tijd) - Gisteravond omstreeks 16 uur trokken premier Dehaene en de voorzitters van de meerderheidspartijen opnieuw naar Hertoginnedal voor een nieuw "ultiem' beraad over het communautaire dossier. De voorzitters en Dehaene waren naar verluidt dicht bij een kompromis waar ze gisteren na onder meer konsultaties van VU en Groenen (wiens steun ze nodig hebben) verder aan sleutelden. Na de urenlange vergaderingen zaterdag en vooral zondag tussen de premier en diverse partijdelegaties, werd zondagavond op diverse punten aanzienlijke vooruitgang geboekt. Zo was onder meer het luik bevoegdheidsoverdracht (wetenschapsbeleid en landbouw incluis) zondagavond volledig rond. Ook over de gemeenschapsfiskaliteit in Brussel en de splitsing van Brabant liggen definitieve teksten klaar en zelfs over Voeren zou alleen nog de PS het been stijf houden. Rond half elf zondagavond vertrokken de partijvoorzitters en de premier alleszins uit Hertoginnedal met een aantal mogelijkheden waarover gisteren diskrete konsultaties werden gehouden. De VU kreeg volgens voorzitter Anciaux geen teksten, maar op de Vlaamse stuurgroep ontmoette hij de voorzitters van CVP en SP. Agalev heeft via Magda Aelvoet wel teksten gekregen, maar de Vlaamse Groenen wachten af om te zien of de CVP het akkoord wel zal aanvaarden of niet.