Dehaene moet akkoord over financiële verantwoordelijkheid ziekenfondsen konkretizeren

(tijd) - De regering, de sociale partners en de ziekenfondsen zijn het in de Algemene Raad van het RIZIV eens geworden over de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. Hoewel alle cijfers nog moeten worden ingevuld, is dit een belangrijke stap. Het dossier zorgt al jaren voor grote onenigheid tussen de kristelijke en de socialistische ziekenfondsen.De financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen is een technisch ingewikkeld en politiek geladen dossier. Wettelijk gezien zijn de ziekenfondsen trouwens reeds drie decennia financieel verantwoordelijk. Die bepaling is echter nooit in de praktijk omgezet. Er werd enkel een teoretische rekening opgesteld. De tellers werden wel al een paar maal op nul gezet. Sinds de laatste maal dat dat gebeurde, boekte de kristelijke ziekenfondsen een overschot van zowat 55 miljard frank. De socialistische ziekenfondsen gaven 27 miljard méér uit dan hun (teoretische) inkomsten.