Dehaene overweegt ecotaksen om gevolgen Rio te konkretizeren

(van onze verslaggeefster) RIO DE JANEIRO (tijd) - Rio moet ook in België tot een gedragswijziging leiden. Zo waarschuwde premier Jean-Luc Dehaene. Mogelijke vormen van ecotaks zullen daarom in de toekomst overwogen worden. Meer geld voor ontwikkelingshulp is de komende jaren eveneens onvermijdelijk. De Belgische regering geeft liever centen dan procenten voor ontwikkelingssamenwerking. "Wij pleiten voor een realistische aanpak, waarbij wij ons niet vastpinnen op mytes en geen engagementen aangaan die we niet kunnen houden.' Zo zei premier Dehaene in Rio op een ontmoeting met de pers. De VN-norm om 0,7 procent van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden, is zo'n myte. België heeft, onder Europese druk, hier in Rio lippendienst bewezen aan de VN-norm. Die zou ons land bereiken tegen het jaar 2000 of kort erna. Maar echt achter dat engagement staan, neen, dat is er voorlopig nog niet bij. België heeft het te druk met saneren en begrotingsdiscipline nastreven om tegen 1996 de Maastricht-norm te bereiken. Enkel bij de meerjarenplanning zal men de evolutie van het BNP-percentage voor ontwikkelingssamenwerking in ogenschouw nemen.