Dehaene struikelde omdat Belgische diplomatie hindernissen onderschatte

KORFOE-BRUSSEL (tijd) - Als de Belgische eerste minister Jean-Luc Dehaene op de voorbije Europese Raad van Korfoe niet tot nieuwe voorzitter van de Europese kommissie werd aangesteld, was dit niet alleen vanwege het Britse veto tegen zijn benoeming, maar ook vanwege een onderschatting van de situatie door de Belgische diplomatie. Die mening werd zaterdag na afloop van de Europese Raad in Belgische diplomatieke kringen vertolkt.In diezelfde kringen geeft men Jean-Luc Dehaene haast geen kans om op 15 juli op een extra Europese Raad toch nog tot voorzitter van de Europese kommissie te worden verkozen. Het scenario waarmee de Belgen naar Korfoe trokken en dat erop neerkwam Jean-Luc Dehaene onder Frans-Duitse druk te doen benoemen, bestaat niet meer. Daar zijn althans sommige Belgische diplomaten van overtuigd. Als op 15 juli zou getracht worden hetzelfde scenario opnieuw toe te passen, staat volgens hen een nieuwe mislukking vast.\rJean-Luc Dehaene zou geen kans meer maken, omdat die voor altijd onaanvaardbaar blijft voor de Britse konservatieve regering. Dat maakte de Britse eerste minister John Major gisteren nogmaals duidelijk tijdens het verslag dat hij over de top van Korfoe voor het Lagerhuis uitbracht. Er zal dus naar een andere naam of naar andere namen moeten worden gezocht. Maar in Belgische diplomatieke kringen wijst men erop dat Dehaene niet alleen vanwege het Britse veto niet benoemd werd. Die mislukking is ook aan een misrekening van de Belgische diplomatie toe te schrijven, aldus Belgische diplomaten.