Dehaene: uitstel ecotaksen mag niet leiden tot afstel

BRUSSEL (tijd) - "Ik blijf de doelstellingen van de ecotaksen onderschrijven. Bij de uitvoering zijn echter technische problemen opgedoken. Die moeten zo snel mogelijk verholpen worden.' Met dit antwoord trachtte premier Jean-Luc Dehaene gisteren een wijziging van de wet op de ecotaksen aan de Groenen en de Volksunie te verkopen. Tevergeefs echter: Groenen en VU gaan niet in op het voorstel om ter zake overleg te voeren. Gisteren werd premier Dehaene in de kamerkommissie voor financiën geïnterpelleerd over de ecotaksen. Agalev-kamerlid Jos Geysels en Philippe Defeyt van Ecolo beschuldigden de regering van woordbreuk. Zij nemen het ook niet dat de regering een wet die door het parlement is goedgekeurd, niet uitvoert. Een aantal ministers boycot openlijk de ecotaks, aldus de twee Groenen. Slechts drie ambtenaren houden zich met de invoering van de ecotaksen bezig. De Groenen stelden ook dat een groot aantal bedrijven reeds zwaar heeft geïnvesteerd om aan de wet te voldoen. Zij worden nu bestraft. De Groenen vrezen ook dat bedrijven die gevraagd hebben om uitstel, geen enkele reden meer hebben om te investeren. Zij hebben de zekerheid dat met enig lobbywerk de wet toch wordt gewijzigd.