Dehaene vergeet koppeling regionalizering en sanering

Het Vlaams Ekonomisch Verbond zegt in een nota aan formateur Dehaene met bezorgdheid het onderhandelingspakket van de formateur tegemoet te zien. De historische kans die het regionalizeringsdebat biedt om de overheidsfinanciën te beheersen, wordt niet benut. Op het vlak van de sanering van het overheidstekort en de zwakke positionering van de Belgische fiskaliteit, blijft ons land op sociaal-ekonomisch vlak de rode lantaarn dragen.