Dehaene waagt in najaar nieuwe poging om tot sociaal raamakkoord te komen

(tijd) - Premier Dehaene wil in het najaar een nieuwe poging wagen om met vakbonden en werkgevers een raamakkoord af te sluiten over de krachtlijnen van het sociaal-economisch beleid. Dat zegt de premier in een gesprek met de Financieel-Economische Tijd. Hij reageert daarmee ook op de oproep die onlangs door VEV-voorzitter Karel Vinck werd gedaan. Een waardevol initiatief, zo meent Dehaene. Maar door te overijld te werk te gaan, dreigt men de lopende sectorale en bedrijfsonderhandelingen te doorkruisen. En dat zou jammer zijn, want die onderhandelingen tonen aan dat de sociale partners op het terrein wel degelijk in staat zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dehaene is verder niet echt verwonderd dat de hervorming van gerecht en politie op de nodige weerstand botst en trager verloopt dan eerst was gehoopt. De aanbevelingen van de Dutroux-commissie zijn nu eenmaal 'geen zaken die je van vandaag op morgen toepast'.Tijd: Wat zegt u over de oproepen die de jongste weken zijn gelanceerd door de nieuwe VEV-voorzitter Karel Vinck en minister-president Vanden Brande om tot een nieuw sociaal raamakkoord te komen over lastenverlaging en werkgelegenheid?