Dehaene wil niet weten van koppeling EU-stemrecht aan belastingplicht

(tijd) - Premier Dehaene houdt zich aan het akkoord over het gemeentelijk stemrecht voor EU-burgers dat hij de afgelopen weken met de PRL bereikte. Dat houdt in dat hij zich kant tegen de door een aantal CVP'ers gevraagde koppeling van dat EU-stemrecht aan de invoering van een gemeentelijke belastingplicht van buitenlandse burgers. Hij krijgt daarvoor de steun van de CVP-kamerfractie.Dehaene is niet van plan zich door de strubbelingen in zijn partij af te laten houden van zijn koers inzake de invoering van het EU-stemrecht. Donderdag liet zijn woordvoerster weten dat hij niet bereid is dat stemrecht te koppelen aan de invoering van een belastingplicht voor buitenlanders. Nochtans was net die fiscale eis als meest concrete punt overgebleven na een offensief van acht CVP-leden van het Vlaams Parlement en de Senaat. Ook de Vlaamse minister-president Luc van den Brande had zich volmondig achter die fiscale eis geschaard. CVP-senator Ludwig Caluwé had daarvoor al een wetsvoorstel ingediend. Hij zei dat hij het wetsontwerp over het EU-stemrecht pas zou goedkeuren als eerst zijn voorstel aanvaard was. Wat de meerderheid in de Senaat aan het wankelen bracht.