Dejemeppe benoemd tot raadsheer bij Hof van Cassatie

(tijd) - De Brusselse procureur des Konings, Benoît Dejemeppe, is door de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), benoemd tot raadsheer bij het Hof van Cassatie. De benoeming is door de Koning ondertekend en zal eerstdaags in het Belgisch Staatsblad verschijnen.Benoit Dejemeppe stond 14 jaar aan het hoofd van het Brusselse parket. Daarvoor was hij achtereenvolgens advocaat, onderzoeksrechter in Brussel en substituut bij het Brusselse parket. Hij zal over een maand zijn nieuwe functie opnemen. Dejemeppe mag zelf zijn opvolger kiezen. Het moet een tweetalige magistraat van de Franstalige taalrol zijn. De nieuwe procureur zal het mandaat van Dejemeppe dat nog vijf jaar loopt, uitdoen. Uit een klein kransje kandidaten heeft de Brusselse procureur de fiscale eerste substituut Paul de Gryse voorgesteld als zijn opvolger. De Gryse legt momenteel de hand aan de eindvorderingen in het KB/KB Lux-dossier. Als financieel magistraat behandelt hij nog enkele zware dossiers zoals het Tractebel-dossier, het fraudedossier bij de socialistische bediendenvakbond BBTK of het dossier van het voormalige Europese commissielid Edith Cresson. Een andere magistraat van het financieel parket zal deze dossiers overnemen.Benoit Dejemeppe wordt door zijn collegas alom geprezen om zijn kennis van de rechtspraak en rechtsleer. Toch kwam de procureur de voorbije jaren stevig onder vuur te liggen in de politieke wereld. De Brusselse procureur werd in de parlementaire onderzoekscommissie naar de verdwenen en vermiste kinderen verweten zijn parket slecht geleid te hebben. De aanleiding tot deze kritiek was de vaststelling dat het Brusselse gerecht er niet in geslaagd was de verdwenen Loubna ben Aïssa terug te vinden. Tegen de procureur werden tuchtprocedures opgestart, maar nader onderzoek leerde dat hij geen fouten had gemaakt. Hij bleef dan ook aan het hoofd van het parket. SV